contoh : dilan@gmail.com

Dokumen Yang Perlu Disiapkan :
  1. Surat Lamaran (dalam format .pdf);
  2. Ijazah(dalam format .pdf);
  3. Stranskip Nilai(dalam format .pdf);
  4. CV(dalam format .pdf);
  5. Portofolio(dalam format .pdf);
  6. Foto(dalam format .jpg);
  7. Sertifikat Keahlian yang diminta(dalam format .pdf);